تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات

مکاتب برنامه ریزی شهری

  مکتب اقتصاد کلاسیک جدید و جغرافیای شهری:

        در مکتب اقتصاد کلاسیک  جدیدبیشترین سود برای مصرف کننده وبیشترین نفع برای تولید کننده, از طریق عامل رقابت که تنظیم و متعادل کننده تولید با مصرف است به دست می اید.

       در این مکتب در کاربری زمین, بر ازادی انتخاب خانواده ها و بنگاه ها تاکید می شود و عدم کنترل و محدودیت مورد نظر است.

  این مکتب از طرف بسیاری از جغرافی دانان و اقتصاددانان به شدت مورد انتقاد  قرار گرفته است, زیرا واقعیت های شهرهای معاصر را به خصوص  در جهان سوم به کلی فراموش می کند.

      دیوید هاروی (جغرافیدان رادیکال) می گوید :باید ارتباط شیوه تولید با شرایط خاص اجتماعی و ایدئولوژیک بررسی شوند، از این رو پایه اساسی کتاب خود را برشناختی میان شهر گرایی به مثابه یک فرم اجتماعی، شهر به مثابه یک فرم ساختی و شیوه ساخت حاکم قرار داده است اما گاهی همین شهر در نقش کانون اصلی انقلاب، در برابر نظام تثبیت شده ظاهر می شود و گاهی با تمرکزجغرافیایی تولید مازاد اجتماعی که نتیجه تولید و تمرکز شیوه یکپارچه اقتصادی است به کار خود ادامه می دهد.

  چنین می نماید که دیوید هاروی در ردیف آن گروه از جغرافیدانانی می باشد که به وابستگی میان  روند اجتماعی و شکل های فضایی معتقدند ودر جغرافیای شهری در جستجوی یافتن وابستگی وسیع میان شهر گرایی و روند رشد اقتصادی موجود هستند.

      وی می گوید امروزه در بیش تر کشور ها  سهم بیش تری از درامدها برای ماشین آلات صرف می شود و روز به روز  از سهم ساختمان و مسکن در درآمد ملی کاسته می گردد. چنانکه در لیبرالیسم امریکا، سرمایه گذاری در تجهیزات و امکانات زیر بنایی، بیش تر مربوط به دهه های قبل از 1920 است.

  از آن زمان به بعد به جای ان ،گرایش شدیدی به سرمایه گذاری در کالای مصرفی مردم شهر ها مشاهده می شود.

       اکنون این سرمایه گذاری به صورت پایدار و دائمی در آمده، به همین دلیل شهرهای امریکایی با تراکم شدید، آلودگی محیطی، مسایل مربط به مسکن، جرم و جنایت، توسعه سریع حومه  نشینی و ویرانی و مردگی  تدریجی بخش مرکزی شهرها مواجه است که همه از کاهش سرمایه گذاری در تجهیزات وامکانات زیر بنایی منشا می گیرد.

   

  طرح واحدهای خودیار نظریه کلرنس پری

  به طورکلی دردوران پس از انقلاب صنعتی و انباشته شدن شهرها ازجمعیت شاغل دربخش صنعتی و توسعه ماشینیسم، نقطه نظرهای متفاوتی در رابطه با توسعه شهرها و ویژگیهای درونی آنها قوت گرفت. در مطالعه مقدماتی که درسال 1926 و در یک گزارش منتشر شده بوسیله کمیته طرح منطقه ای نیویورک و محیط های اطراف آن درسال 1929 انجام گرفت کلرنس پری تئوری واحد خودیار خودرا مطرح ساخت، که دارای شش ویژگی بشرح زیر بود:

  شبکه های اصلی وشبکه راههای پررفت وآمد نبایستی از میان بافتهای مسکونی بگذرند. چنین خیابانهایی بهتر است برمحیط پیرامون واطراف واحدهای مسکونی بوجود آیند.

  شبکه راههای داخلی بهتر است که بصورت کوچه های بن بست باوظایف سبکی که بطور عمومی آرامش محله را برهم نریزد طراحی وتحت ساختمان قرارگیرند. این چنین راههایی بایستی سلامتی، آرامش وحجم کم ترافیک را بطور متناسبی درداخل محله تامین سازند.

  جمعیت محله های مسکونی بهتر است که برمبنای ضروریات ومحدوده عملکرد یک مدرسه ابتدایی شکل گیرند، جمعیت مبنای این تئوری درحدود 5000 نفراست( معمولاً اندازه یک محله برمبنای محدوده عملکرد یک مدرسه ابتدائی حدودی برابر3000 تا 4000 نفر می باشد.

  این واحد های خودیاربهتراست که به مرکزیت یک مدرسه ابتدایی که درمیان فضای سبز قرارگرفته وحدود خدمات آن را محدوده و مرزهای واحد خودیار تشکیل می دهد بوجود آید.

  حدود اشغال فیزیکی یک واحد خودیار تقریباً 160 ایکر( هرایکر برابر4000 مترمربع) بوده وحد تراکم جمعیت نیز ده خانوار درهرایکر تعیین می شود. شکل واحد همسایگی بهتراست به نحوی باشد که یک کودک پیش ازیک دوم مایل فاصله ازواحد مسکونی خود تا مدرسه را بصورت پیاده نپیماید ( هرمایل برابر1609 متر)

  این واحد بوسیله تاسیسات خرید، مراکز مذهبی، یک کتابخانه و یک مرکز اجتماعی (محله ای) که بهتر است درنزدیک ترین فاصله به دبستان قرارگیرد ، سرویس دهی گردد.

  خصیصه های طرح کلرنس پری به قرارزیراست :

  دبستان: که بعنوان هسته اصلی است که درمرکزواحد خودیار قرار می گیرد و فاصله آن از واحدهای م سکونی حداکثر 800 تا 1200 متراست . تا محصلین بتوانند براحتی و بصورت پیاده به دبستان بروند (درحقیقت این فاصله حدود واحد خودیار را مشخص می نماید

  پارکها : فضای سبز و زمین های بازی 10% وسعت هر واحد خودیار را می پوشانند. بخش اعظم این پارکها، در مراکز حوزه و در جوار دبستان ها قرار می گیرد. در این طرح، زمین های بازی جهت استفاده بچه ها در طول واحد خودیار پراکنده می گردد و فاصله محیط آموزشی (یا محل سکونت بچه ها) تا زمین های بازی، بیش از400 مترنیست.

  مغازه های محلی: مغازه ها درگوشه های واحد خودیار تاسیس می شوند؛ و در حقیقت، در مکانی ایجاد می شوند که در تقاطع راهها بوده و با مغازه های سایر واحدهای خودیار مجاور باشند. ایجاد مغازه ها درگوشه های واحد خودیار، بدان دلیل است که کلرنس پری معتقد است که وجود مغازه ها در مرکز جامعه خودیار، وسیله های نقلیه موتوری را به داخل جامعه می کشاند و سلامت بخش واحدهای مسکونی را درمعرض خطر قرار می دهد.

  واحدهای مسکونی: منطقه واحدهای مسکونی جهت سکونت 1000 خانوار یا 5000 نفر، در نظرگرفته شده است.

  خیابان ها و معابر عمومی: هر واحد خودیار به وسیله راههای اصلی احاطه می شود و همه گونه آمادگی را برای پذیرش ترافیک ارائه می دهد. این خیابان ها قادرند مرزهای مطمئنی برای واحدهای خودیار باشند. در طرح کلرنس پری، شناخت و تاکید بر عوامل وسعت، مرزها، فضاهای باز، محل ساختمان های عمومی، مغازه های محلی وراه های داخلی ، اساس کار به شمار می رود. از نظرکلی، واحدهای خودیار از نظر اجتماعی و ارزش های فرهنگی، قابل تأمل و مطالعه است. ازنظر جامعه شناسان در طرح واحدهای خودیار، مشکلات ناآشنایی وناشناسی مردمی که درواحد خودیار ساکنند، به حداقل می رسد؛ و مشکلاتی که در شهرهای امروزی ازنظر روابط همسایگی بین مردم شهرها وجود دارد،کاهش پیدا می کند. ازطرفی، امکان بهره گیری از زندگی روزانه به نحوی مطلوب و آسان، از نظرارائه خدمات شهری و قسمتی از وظایف روزانه مردم و تعیین محدوده فعالیت های آنان، فراهم می گردد. همچنین، واحدهای مسکونی در واحدهای خودیار می توانند مرزهای مطمئنی ازنظر اجتماعی و فرهنگی باشند. با همه این امتیازات در بعضی موارد اجرای طرح واحد خودیار با مسائل ومشکلاتی همراه است واجرای این طرح تنها می تواند درشرایط ذیل موثر و عملی باشد:

  زمین های دور ازبخش مرکزی شهرها و زمین های آزاد شهری

  در شهرها و حومه های نوساز که هنوز دارای زمین های خالی و به اندازه می باشند.

  در بخش های داخلی شهرها که طرح های نوسازی به مقیاس وسیع تری انجام می گیرد.


  این مطلب تا کنون 73 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : خودیار ,واحد ,واحدهای ,مسکونی ,شهرها ,زمین ,واحد خودیار ,واحدهای مسکونی ,واحدهای خودیار ,سرمایه گذاری ,بصورت پیاده ,
  مکاتب برنامه ریزی شهری

تبلیغات


 • Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه 30 شهريور 1396

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
mohsen_msl@yahoo.com

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر